Różnice pomiędzy Sorą Lotionem, a Sorą Protect

Oba produkty są przeznaczone do zapobiegania zarażeniem wszawicą. Powinno się je stosować codziennie na włosy i skórę głowy. Zawierają w swoim składzie naturalne olejki eteryczne działające odstraszająco na owady oraz substancje działające łagodząco na skórę głowy i kondycjonująco na włosy.

SORA LOTION jest produktem kosmetycznym, SORA PROTECT wyrobem medycznym. Rozpuszczalnikiem w LOTIONIE  jest woda, w PROTECTCIE olej silikonowy ( cyklopentasiloksan)  o bardzo niskiej, zbliżonej do wody lepkości, który prawie natychmiast  odparowuje. Działanie przeciwwszawicze LOTIONU polega na odstraszaniu wszy zapachem, który wydzielają włosy. PROTECT działa na dwa sposoby: odstrasza zapachem oraz pokrywa włosy i skórę  głowy cienkim filmem, który uniemożliwia wszom przyczepienie się do włosów.